Jan Fredrik Holseter

5 innlegg

MTA isvannsmaskiner med Propan eller R454B

MTA har i lang tid og jobber fortsatt intens for å levere isvannsmaskiner og varmepumper med lavest mulig miljøkonsekvens. Nå kan MTA på forespørsel tilby maskiner både med Propan og  kuldemediet R454B. Propan er jo ett naturlig og godt kjent medie som ikke har noen skadelig effekt på miljø men, har som kjent utfordringer pga brannfare og krever gode arbeidsrutiner og utdannet teknisk personell.
R454B er ett medie med som har svært lav CO2 ekvivalent og vil kunne være ett alternativ i «long Term» solution.

R454B er ett hydrofluoroolefin medie tidligere kjent som DR-5A, og solgt under merke navnet Opteon. R-454B har lav GWP og er ment å erstatte kjølemediet R-410A og da egenskapene er så nært R410a så vil det være svært enkelt og lite kostbart å produsere maskiner tenkt for R410a. R454B ble først produsert rundt 2010 så i bransje sammenheng er det vel kjent og testet ut, men er klassifisert som brennbart og krever restriksjoner ved installasjoner.

 

Egenskaper

  • Kompatibel med R410a
  • Kapasitet reduksjon mindre enn 3%
  • 2% Lavere effektbehov vs. R410a
  • 20% lavere væskestrøm vs. R410aMiljø fordeler
  • 78% Lavere GWP vs. R410a
  •  Ingen påvirkning på ozon lagetForespørsel på maskiner med propan eller R 454b kan gjøres umiddelbart. Leveringstid kan være noe lengre enn maskiner med R410a, R407C.

 

TWE Vannkjølt _i_taeevo_tech

MTA med Inverter luftkjølte reversible maskiner med kjølekapasitet opp til 44 kW og VP opptil 50 kW

MTA  har nå lansert en ny serie energibesparende isvannsmaskiner –   luft/vann varmepumpe med inverter.

Kapasiteter fra 6 –  50 kW. HCYGNUS TECH inverter serien er en reversibel varmepumpe designet for utendørsmontasje og med kuldemedie R410a. Alle motorer er inverter styrte og viftemotorene består av børsteløse EC motorer som er dimensjonert større enn tidligere og ved det gir lavere kondensator temperatur ved kjøledrift. Lavere kondenseringstemperatur i kjøledrift gir mindre energiforbruk og forbedrer COP.

Den kompakte design på disse modellene gjør at de i tillegg til større industrielle anlegg også kan installeres på store boligbygg som boligblokk og flerbrukshus.

F-gass godkjent klasse 1. (EU) nr 517/2014

Fra Juni 2020 må alle som jobber med kulde og varmepumpeanlegg sertifiseres eller oppdatere sine sertifiseringer. Daglig leder Jan Fredrik Holseter har nå gjennomført kurs og fått oppdatert sin sertifisering i kl 1. Kl 1, er klassen som dekker alle type kulde og varmepumpe anlegg.

Kulde og varmepumpe bransjen er i gjennom en stor omveltning med tanke på krav til behandling av kuldemedier, installasjoner og drift av anlegg. Lekkasjekontroll og hyppig service er stikkordet. For våre kunder er det viktig å opplyse om at det er de selv som har hovedansvaret for at anleggene holder tett og har ettersyn som påkrevd. Tegnes en serviceavtale med JFH Kulde as vil vi påse at regelverket følges og nødvendig dokumentasjoner og merking av anlegg blir utført. I tillegg har JFH kulde as systemer foir kuldemedie regnskap som våre kunder får glede av.

JFH Kulde as, holder også kurs for sine serviceavtale kunder om tema, noe som gir kundene innblikk i hva som de er forpliktet til og ikke minst hva som kommer av kuldemedie løsninger fremover.

Bransjen har opplevd en enorm etterspørsel etter varmepumper og det er viktig at sluttkunden påser å bruke F-gass godkjente montører og kvalitets produkter. Bruker du fagutdannede og F-gass godkjente montører vil du få service som er påkrevd og installasjon vil du ha glede av i mange år. Det er tross alt en kostbar installasjon og da er det viktig å kunne ringe tilbake til leverandøren og få hjelp når problemer eller spørsmål dukker opp. Vår oppfordring er at det kjøpes pakkeløsninger inkludert produkt og montasje fra en og samme installatør, da er du sikret god oppfølging og trenger ikke bli satt på hold og sendt mellom de ulike aktørene når du ringer.

 

Ny sentral isvannsmaskin til HK Senteret, Jessheim

JFH Kulde as, demonterte gammel isvannsmaskin og installerte ny med innbygget frikjøling 180 kW. HK senteret er en av de eldste byggene for Jessheim Storsenter og er en viktig del i utviklingen som pågår for fullt på Jessheim. Jessheim ligger like ved Gardermoen og har hatt en formidabel tilvekst de seneste årene. JFH KULDE AS har hatt mange oppdrag for Jessheim Storsenter gjennom årene og takker igjen for tilliten.

Isvannsmaskin av denne typen med innbygget frikjøling er en energisparende løsning ved at drift med kompressorene kun tillates når ute temperaturen overstiger en viss temperatur. På storsenter som dette er det stort sett kjølebehov året rundt og med en slik løsning vil energibesparelsen bli svært god.

JFH Kulde as representerer MTA i Norge og produserer i Italia. MTA er en total leverandør av industrielle kjølemaskiner og varmepumper og en av Italia`s største fabrikker. Drift sikre, energibesparende og miljøvennlige produkter er MTA sin store satsning og er representert i store deler av verden.

ENOVA Varsler om redusert støtte til installasjon varmepumpe

ENOVA SKRIVER:

De fleste typer varmepumper gir deg rett til støtte fra Enova. Registrerer du kvitteringene på Enovas nettsider, får du pengene tilbake i løpet av tre uker.
Støtteordningen for utvalgte typer varmepumper er rettighetsbasert. Det betyr at du slipper å søke før du kjøper. Du kan få støtte til varmepumper i nye og eksisterende boliger, og i fritidsboliger.
NB! Du får ikke Enova-støtte til boliger som primært leies ut.

Så mye kan du få i støtte før 1. juni 2019
Installerer du i tillegg energimåler med varmepumpen, får du 10 000 kr ekstra i støtte. Velger du akkumulatortank (energilager), kan du også få støtte.

Fram til 1 juni 2019 er maksimalt støttebeløp for:
• Luft-til-vann varmepumper: 10 000 kr, 20 000 kr med energimåler
• Væske-til-vann-varmepumper: 20 000 kr, 30 000 kr med energimåler
• Avtrekksvarmepumpe (ventilasjonsvarmepumpe): 10 000 kr, 20 000 kr med energimåler
• Akkumulatortank (tilkoblet varmeanlegg for romoppvarming): 5 000 kr
• Omlegging til vannbåren varme: 10 000 kr

Forutsetningen for å få støtte er at varmepumpene forsyner boligen din med vannbåren oppvarming. Vi i Norsk Varmepumpeforening anbefaler alle å installere energimåler samtidig med varmepumpen. Slik kan du følge med på hvor godt varmepumpen fungerer.

Egen støtte til å fjerne fossil oppvarming
Fossil fyringsolje blir forbudt i 2020. Hvis du bytter ut oljekjel eller oljekamin med en fornybar energikilde som varmepumpe, får du støtte til å fjerne oljefyr og oljetank eller oljekamin og tank. Dette kommer i tillegg til støtten for varmepumpeanlegget.
• For eksisterende boliger med oljefyr kan du få 10 000 kr til å fjerne oljefyr og oljetank
• Har du olje- eller parafinkamin i dag, kan du få 3 000 kr i støtte til å fjerne kamin og tank
Disse støttebeløpene forsvinner i 2020. Når forbudet er på plass i januar 2020 vil det ikke lenger være noen pengestøtte å hente til å fjerne fossil oppvarming.

Slik går du frem
Når varmepumpeinstallasjonen og eventuelle andre tiltak er gjennomført og betalt, kan du registrere totalkostnadene dine. Du må ha alle fakturaer eller kvitteringer for å gjøre det, og de må dokumentere:
• Hvilken varmepumpemodell du har valgt
• At energimåler er installert hvis den ikke er integrert i selve varmepumpen
• Kostnader til å fjerne oljekjel og oljetank

Disse kostnadene registrerer du på Enovas nettsider.

 

Du kan også kombinere flere tiltak slik at du får høyere støtte. Et eksempel på hvor mye du kan få i tilskudd:
Luft til-vann-varmepumpe opp til kr 10 000
+ energimåler opp til 10 000 kr
= totalt for varmepumpe opp til 20 000 kr
+ utfasing av oljekjel og tank 10 0000 kr
= sum tilskudd 30 000 kr

All informasjon du trenger for å få støtte fra Enova til boliger finner du her: Enovatilskuddet (ekstern lenke)