Luft/vann varmepumpe

En luft–til-vann-varmepumpe er nå blitt en løsning som svært mange kan bytte til. Luft -til-vann er en økonomisk god løsning, da disse varmepumpene ikke koster mye og lett kan tilpasses eksisterende vannbårne system. De kan også kun tilkobles tappevann, om det ikke er vannbårent system i boligen.

Luft–til-vann-varmepumper er nå blitt så effektive at de fint dekker oppvarmingsbehovet i de fleste boliger. Kapasiteter fra 5 til 16 kW.
Om du ønsker å følge med på driften, så kan du enkelt koble opp anlegget via WiFi på din smarttelefon.