ENOVA

1 innlegg

ENOVA Varsler om redusert støtte til installasjon varmepumpe

ENOVA SKRIVER:

De fleste typer varmepumper gir deg rett til støtte fra Enova. Registrerer du kvitteringene på Enovas nettsider, får du pengene tilbake i løpet av tre uker.
Støtteordningen for utvalgte typer varmepumper er rettighetsbasert. Det betyr at du slipper å søke før du kjøper. Du kan få støtte til varmepumper i nye og eksisterende boliger, og i fritidsboliger.
NB! Du får ikke Enova-støtte til boliger som primært leies ut.

Så mye kan du få i støtte før 1. juni 2019
Installerer du i tillegg energimåler med varmepumpen, får du 10 000 kr ekstra i støtte. Velger du akkumulatortank (energilager), kan du også få støtte.

Fram til 1 juni 2019 er maksimalt støttebeløp for:
• Luft-til-vann varmepumper: 10 000 kr, 20 000 kr med energimåler
• Væske-til-vann-varmepumper: 20 000 kr, 30 000 kr med energimåler
• Avtrekksvarmepumpe (ventilasjonsvarmepumpe): 10 000 kr, 20 000 kr med energimåler
• Akkumulatortank (tilkoblet varmeanlegg for romoppvarming): 5 000 kr
• Omlegging til vannbåren varme: 10 000 kr

Forutsetningen for å få støtte er at varmepumpene forsyner boligen din med vannbåren oppvarming. Vi i Norsk Varmepumpeforening anbefaler alle å installere energimåler samtidig med varmepumpen. Slik kan du følge med på hvor godt varmepumpen fungerer.

Egen støtte til å fjerne fossil oppvarming
Fossil fyringsolje blir forbudt i 2020. Hvis du bytter ut oljekjel eller oljekamin med en fornybar energikilde som varmepumpe, får du støtte til å fjerne oljefyr og oljetank eller oljekamin og tank. Dette kommer i tillegg til støtten for varmepumpeanlegget.
• For eksisterende boliger med oljefyr kan du få 10 000 kr til å fjerne oljefyr og oljetank
• Har du olje- eller parafinkamin i dag, kan du få 3 000 kr i støtte til å fjerne kamin og tank
Disse støttebeløpene forsvinner i 2020. Når forbudet er på plass i januar 2020 vil det ikke lenger være noen pengestøtte å hente til å fjerne fossil oppvarming.

Slik går du frem
Når varmepumpeinstallasjonen og eventuelle andre tiltak er gjennomført og betalt, kan du registrere totalkostnadene dine. Du må ha alle fakturaer eller kvitteringer for å gjøre det, og de må dokumentere:
• Hvilken varmepumpemodell du har valgt
• At energimåler er installert hvis den ikke er integrert i selve varmepumpen
• Kostnader til å fjerne oljekjel og oljetank

Disse kostnadene registrerer du på Enovas nettsider.

 

Du kan også kombinere flere tiltak slik at du får høyere støtte. Et eksempel på hvor mye du kan få i tilskudd:
Luft til-vann-varmepumpe opp til kr 10 000
+ energimåler opp til 10 000 kr
= totalt for varmepumpe opp til 20 000 kr
+ utfasing av oljekjel og tank 10 0000 kr
= sum tilskudd 30 000 kr

All informasjon du trenger for å få støtte fra Enova til boliger finner du her: Enovatilskuddet (ekstern lenke)