MTA isvannsmaskiner med Propan eller R454B

MTA har i lang tid og jobber fortsatt intens for å levere isvannsmaskiner og varmepumper med lavest mulig miljøkonsekvens. Nå kan MTA på forespørsel tilby maskiner både med Propan og  kuldemediet R454B. Propan er jo ett naturlig og godt kjent medie som ikke har noen skadelig effekt på miljø men, har som kjent utfordringer pga brannfare og krever gode arbeidsrutiner og utdannet teknisk personell.
R454B er ett medie med som har svært lav CO2 ekvivalent og vil kunne være ett alternativ i «long Term» solution.

R454B er ett hydrofluoroolefin medie tidligere kjent som DR-5A, og solgt under merke navnet Opteon. R-454B har lav GWP og er ment å erstatte kjølemediet R-410A og da egenskapene er så nært R410a så vil det være svært enkelt og lite kostbart å produsere maskiner tenkt for R410a. R454B ble først produsert rundt 2010 så i bransje sammenheng er det vel kjent og testet ut, men er klassifisert som brennbart og krever restriksjoner ved installasjoner.

 

Egenskaper

  • Kompatibel med R410a
  • Kapasitet reduksjon mindre enn 3%
  • 2% Lavere effektbehov vs. R410a
  • 20% lavere væskestrøm vs. R410aMiljø fordeler
  • 78% Lavere GWP vs. R410a
  •  Ingen påvirkning på ozon lagetForespørsel på maskiner med propan eller R 454b kan gjøres umiddelbart. Leveringstid kan være noe lengre enn maskiner med R410a, R407C.

 

TWE Vannkjølt _i_taeevo_tech