F-gass godkjent klasse 1. (EU) nr 517/2014

Fra Juni 2020 må alle som jobber med kulde og varmepumpeanlegg sertifiseres eller oppdatere sine sertifiseringer. Daglig leder Jan Fredrik Holseter har nå gjennomført kurs og fått oppdatert sin sertifisering i kl 1. Kl 1, er klassen som dekker alle type kulde og varmepumpe anlegg.

Kulde og varmepumpe bransjen er i gjennom en stor omveltning med tanke på krav til behandling av kuldemedier, installasjoner og drift av anlegg. Lekkasjekontroll og hyppig service er stikkordet. For våre kunder er det viktig å opplyse om at det er de selv som har hovedansvaret for at anleggene holder tett og har ettersyn som påkrevd. Tegnes en serviceavtale med JFH Kulde as vil vi påse at regelverket følges og nødvendig dokumentasjoner og merking av anlegg blir utført. I tillegg har JFH kulde as systemer foir kuldemedie regnskap som våre kunder får glede av.

JFH Kulde as, holder også kurs for sine serviceavtale kunder om tema, noe som gir kundene innblikk i hva som de er forpliktet til og ikke minst hva som kommer av kuldemedie løsninger fremover.

Bransjen har opplevd en enorm etterspørsel etter varmepumper og det er viktig at sluttkunden påser å bruke F-gass godkjente montører og kvalitets produkter. Bruker du fagutdannede og F-gass godkjente montører vil du få service som er påkrevd og installasjon vil du ha glede av i mange år. Det er tross alt en kostbar installasjon og da er det viktig å kunne ringe tilbake til leverandøren og få hjelp når problemer eller spørsmål dukker opp. Vår oppfordring er at det kjøpes pakkeløsninger inkludert produkt og montasje fra en og samme installatør, da er du sikret god oppfølging og trenger ikke bli satt på hold og sendt mellom de ulike aktørene når du ringer.