Isvannsmaskiner

JFH Kulde as samarbeider med ulike leverandører av isvannsmaskiner, men en ting er felles og det er kravet til kvalitet og energiriktige produkter. MTA er en av Italias største og innovative leverandør av isvannsmaskiner og industrielle varmepumper. JFH kulde as har solgt og installert MTA sine maskiner siden 2000 og har mange bygg med ulike type isvannsanlegg.

Isvannsmaskiner med innebygget frikjøling: I Norge, med klima som har utetemperaturer under +10 °C 4–5 måneder per år, er isvannsmaskiner med innbygget frikjøling en svært energibesparende løsning. Kompressordriften legges kun inn ved maks behov, og denne energibesparelsen vil ha stor påvirkning på de årlige driftskostnadene.

Isvannsmaskiner er nå en langt mer miljøvennlig løsning enn DX (direkte ekspansjon) da disse ofte har store kuldemedie-fyllinger som er høyt avgiftsbelagt.

MTA leverer alle type isvannsmaskiner, luft – vann,  vann – vann og luft – luft.  Kapasiteter fra 1,7  – 1900 kW.  MTA sine mindre og kompakte løsninger har innbygde pumper, isvannstanker og reguleringer. Disse er enkle å installere og krever minimal plass.